Od 29.04.2024 pracujemy wg nowego planu lekcji. Nowy plan dostępny jest poniżej.