Godziny pracy psychologów w roku szkolnym 2023/2024

System oświaty zapewnia dzieciom i młodzieży możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana  jest dzieciom i młodzieży w naszym Zespole przez panie psycholog, które pracują w określonych dniach i godzinach: