Integracja w Zespole

ZSO nr 10 od 20 lat jest placówką integracyjną, co oznacza, że wraz z uczniami pełnosprawnymi kształcą się w niej, na wszystkich poziomach edukacyjnych, ich rówieśnicy z niepełnosprawnością. Uczniowie pełnosprawni integrują się z rówieśnikami z niepełnosprawnością, uczą się szacunku, empatii, tolerancji.

W naszej szkole są mało liczne oddziały. Na zajęciach obecni są nauczyciele prowadzący oraz wspierający. Stosowane są różnorodne formy i metody pracy, odpowiednio dobrane do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nasi podopieczni biorą udział w różnorodnych zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów: rewalidacja indywidualna, rehabilitacja ruchowa, terapia logopedyczna, zajęcia z brajla, komunikacja alternatywna, terapia Tomatisa.

Dysponujemy nowoczesną, kompleksowo wyposażoną pracownią dla uczniów niewidomych oraz słabo widzących, a także salą z tzw. „Elektronicznym Uchem” umożliwiającym prowadzenie terapii metodą Tomatisa oraz bogato wyposażoną salą do rehabilitacji. Wszystkie pracownie przeznaczone do specjalistycznych zajęć terapeutycznych wyposażone są w liczne pomoce dydaktyczne. Naszym uczniom niepełnosprawnym zapewniamy również udogodnienia architektoniczne: podjazd, dwie windy, toalety wyposażone w poręcze i uchwyty, automatyczne drzwi wejściowe do szkoły otwierane na fotokomórkę. Dużą pomocą dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy mieszkają w odległych od szkoły zakątkach Gdańska, jest to, że dostosowany dla nich bus dowozi ich na zajęcia,  po ich zakończeniu do domu.

Osoby z niepełnosprawnością, podobnie jak ich pełnosprawni koledzy i koleżanki, aktywnie biorą udział w licznych wyjściach, zawodach i konkursach. Godnie reprezentują ZSO nr 10, odnoszą sukcesy, zdobywają nagrody, co jest ogromnym powodem do dumy. Placówka od 18 lat jest organizatorem konkursu „Gdańsk Miastem Przyjaznym dla Niepełnosprawnych”, którego nadrzędnym celem jest popularyzowanie idei integracji oraz podnoszenie świadomości dotyczącej sytuacji osób z niepełnosprawnością. Nasza szkoła od roku szkolnego 2014/2015 jest także organizatorem paraolimpiady sportowej. W ZSO nr 10 dla uczniów z niepełnosprawnością prowadzone są zajęcia rehabilitacji indywidualnej. Na zajęciach realizowany jest indywidualny program usprawniania ruchowego. Szkoła jest placówką przyjazną, bezpieczną, profesjonalnie przygotowaną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.