ramowy-rozklad-dnia-179563.jpg

Ramowy rozkład dnia:

6:00-7:00

Schodzenie się dzieci do wspólnej sali w przedszkolu.

Zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dzieci. 

7:00 – 8:00

Zajęcia w grupach. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań. 

Gry i zabawy stolikowe, w kącikach tematycznych (obserwacja zachowań emcjonalno-społwcznych dzieci).

8:00 – 8:30

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Prace porządkowe w sali.

Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

8:30 – 9:00

Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

 

9:00 – 11:00

Realizacja zadań edukacyjnych. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, realizowane przez nauczyciela,

wyzwalające aktywność dzieci w ramach podstawy programowej. 

11:00 – 12:00

Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacja przyrody, wycieczki, swobodna aktywność dzieci.

12:00 – 12:30

Obiad – wspieranie samodzielnych działań dzieci, nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

Doskonalenie umiejętności samoobsługowych.

12:30 – 13:00

Odpoczynek – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu: muzyka relaksacyjna, czytanie literatury dziecięcej, słuchowisko.

13:00 – 14:00

Zabawy zorganizowane i swobodne utrwalające nabyte umiejętności (w grupie lub indywidualne).

14:00 – 14:30

Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych. Czynności sanitarno-samoobsługowe.

14:30 – 16:00

Zabawy dowolne według pomysłu dzieci, zabawy na świeżym powietrzu. Porządkowanie sali.

16:00 – 17:00

Zabawy i gry integracyjne w grupie zróżnicowanej. Rozchodzenie się dzieci.