Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski jest patronem naszej szkoły. Cenimy go za ogromny wkład  w odbudowę Gdyni,  polskiego wybrzeża,  polskiej żeglugi oraz rozwoju Portu Gdańsk.

Urodził się 30 grudnia 1888 w Krakowie, zmarł również tam 22 sierpnia 1974r. Jego ojciec był urzędnikiem kolei krakowskiej. Miał trójkę rodzeństwa: Romana, Janinę i Zofię. W 1898 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie. Od 1902 roku uczęszczał do Gimnazjum OO. Jezuitów. W latach 1907-1910 studiował na Wydziale Chemii Technicznej Politechniki Lwowskiej.

Był ministrem przemysłu i handlu wykazał cechy wielkiego stratega. W ciągu pierwszych 10 dni swojego urzędowania zapowiedział wznowienie budowy portu, w ciągu trzech tygodni podpisał nową umowę z francuskim konsorcjum, w ciągu trzech miesięcy – zamówił we Francji pierwsze pięć statków handlowych, w ciągu dwóch lat zdobył na budowę portu fundusze sześć razy większe od tych, które Skarb Państwa wydał w ciągu pięciu poprzednich latach. Dzięki takim działaniom Gdynia szybko mogła stać się jednym z największych i najnowocześniejszych portów na Bałtyku. Powstała flota handlowa i Dalekomorska Flota Rybacka.

Wojna obróciła w ruinę dzieło życia Kwiatkowskiego i przekreśliła wielki, perspektywiczny plan rozwoju gospodarczego, sięgający aż po rok 1954. Wojnę przeżył internowany w Rumunii. Po klęsce Niemiec zdecydował się wrócić do kraju, uznając, że nawet w najgorszych warunkach nie wolno odrzucać szansy zrobienia czegoś dla Polski. Do odbudowy przystąpił z takim samym entuzjazmem, z jakim budował Gdynię. Pięć dni przed śmiercią Kwiatkowski jako pierwszy otrzymał tytuł doktora honoris causa nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Na podstawie:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Kwiatkowski

https://historiaposzukaj.pl/wiedza,osoby,184,osoba_eugeniusz_kwiatkowski.html