Informujemy, że zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. sprawozdania finansowe za 2023 rok jednostek obsługiwanych zostały opublikowane na stronie BIP Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych. 

Link do zestawienia sprawozdania finansowego ZSO nr.10