Wyniki ostatniego badania opublikowanego przez Biblioteka Narodowa pokazują, że Polacy czytają mało. Na szczęście dane te niekoniecznie mają przełożenie na wyniki raportu dotyczącego młodzieży. Jest to zasługa bibliotek szkolnych, nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy, którzy zachęcają do czytania i współpracy z biblioteką. Po przerwie wakacyjnej dzieci i młodzież zapoznali się z nowościami bibliotecznymi. Szczególne względy mieli uczniowie klas pierwszych Liceum, którzy zapoznali się z naszym bibliotecznym księgozbiorem i zasadami korzystania z biblioteki. Mamy nadzieję, że powakacyjne spotkanie w naszej bibliotece, zaowocuje stałym wzrostem czytelnictwa.