Wspierając dzieci i rodziców naszej szkoły, przekazujemy uaktualnione informacje o miejscach pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przypominamy, że nieletni człowiek musi zostać zapisany przez opiekuna prawnego.