Obiekt szkolny usytuowany w pobliżu morza, dostosowany jest do potrzeb zarówno uczniów sprawnych jak i niepełnosprawnych (windy, podjazdy). Posiadamy nowoczesną halę sportową (sale rehabilitacyjne, gimnastyki korekcyjnej, zajęć tanecznych, siłownię), gabinety do rewalidacji, specjalistyczny sprzęt do pracy z uczniem słabo widzącym i niewidomym, prowadzimy terapię Tomatisa, posiadamy nowoczesne pracownie komputerowe, sale
z tablicami i projektorami multimedialnymi, oraz szkolny radiowęzeł. W naszej placówce uczniowie mogą skorzystać z domowych obiadów w szkolnej stołówce. Dodatkowo zdrowe produkty spożywcze można nabyć w szkolnym sklepiku.

Mamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Młodzież może rozwijać swoje zainteresowania biorąc udział w zajęciach kół : fotograficznym, filmowym, teatralnym, językowym, łamigłówek i gier logicznych, warsztatach plastycznych (rzeźba, grafika, fotografia), Klubie Młodego Badacza (zajęcia z geologii, meteorologii, astronomii), wyjazdach na Euroweek, udziale w projekcie Erasmus + (wymiany międzynarodowe), zajęciach rozwijających kreatywność (Odyseja Umysłu) oraz zajęciach sportowych z licencjonowanymi trenerami i profesjonalnymi instruktorami: piłki ręcznej, tenisa stołowego, cheerleaders, unihokeja, piłki siatkowej i lekkoatletyki

Uczniowie biorą udział w akcjach społecznych i charytatywnych oraz w wielu projektach edukacyjnych. Współpracujemy z Uniwersytetem Gdańskim. Corocznie organizujemy konkurs kuratoryjny pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska „Gdańsk miastem przyjaznym dla niepełnosprawnych”.
O przyjazną atmosferę na zajęciach dba profesjonalna kadra pedagogów, psychologów oraz nauczycieli wspomagających pracujących w klasach integracyjnych. Uczniowie objęci są stałą opieką pielęgniarki oraz mogą korzystać z zajęć z pedagogiem i psychologiem.

Historia

 • 1994
  Dnia 15.06.1994 r. do konkursu na stanowisko dyrektora nowo wybudowanej szkoły tj. Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 5 w Gdańsku – Brzeźnie, w skład którego miały wejść szkoła podstawowa i przedszkole stanęła pani mgr Maria Siemińska. Koncepcja szkoły zakładała edukację uczniów sprawnych wraz z niepełnosprawnymi.
 • 1994
  06.11.1994 r. – rozpoczęło działalność Przedszkole nr 44
 • 1995
  01.09.1995 r. rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 18. W 1996 r. przy Zespole Kształcenia i Wychowania nr 5 powstaje koncepcja Liceum Zawodowego kształcącego młodzież w kierunku pracownik administracyjno – biurowy.
 • 1997
  01.09.1997 r. naukę w Liceum Zawodowym nr 2 rozpoczęli pierwsi uczniowie. W tym czasie Zespołowi Uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano nazwę Zespół Kształcenia i Wychowania nr 5 i Liceum Zawodowe nr 2.
 • 1999
  25.03.1999 r. – Uchwałą Rady Miasta Gdańska utrzymano istnienie placówki jako Zespołu szkół o charakterze integracyjnym.
 • 1999
  01.09.1999 r. wyłączono z Zespołu Przedszkole nr 44, a włączono Gimnazjum nr 13 i Liceum Ekonomiczne. Zespołowi nadano nazwę – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1.
 • 1999
  01.09.1999 r. powołano Liceum Ekonomiczne, które zakończyło swoją działalność 31.08.2005 r. Dnia 31.08.2002 r. zakończyło działalność Liceum Zawodowe nr 2.
 • 2002
  01.09.2002 r. powołano Liceum Profilowane – pierwsi jego absolwenci zdawali egzamin maturalny w maju 2005 r.
 • 2005
  21.10.2005 r. Uchwałą Rady Miasta Gdańska Zespołowi nadano imię Eugeniusza Kwiatkowskiego. Tegoż dnia wręczono szkole sztandar ufundowany przez Prezydenta Miasta Gdańska oraz całą społeczność szkolną. 21.10.2005 r. oddano do użytku nowo wybudowany obiekt sportowy (sale gimnastyczne, rehabilitacyjne, korekcyjne oraz boiska sportowe).
 • 2006
  01.09.2006 powołano XXIII Liceum Ogólnokształcące.
 • 2007
  W latach 01.09.2007 r. do 31.08.2012 r. dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1 była pani mgr Ewa Szymska.
 • 2012
  Od 01.09.2012 r. do 30.09.2016 - funkcję dyrektora pełniła mgr Dorota Kamińska – Szewczyk.
 • 2015
  Uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 30.03.2015 r. Zespołowi nadano nazwę – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 18, Gimnazjum nr 13 oraz XXIII Liceum Ogólnokształcące.
 • 2016
  Od 01.10.2016 r. - dyrektorem została mgr Aleksandra Masalon.

Patron

Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski urodził się 30 grudnia 1888 w Krakowie, a zmarł również tam 22 sierpnia 1974r. Jego ojciec był urzędnikiem kolei krakowskiej. Miał trójkę rodzeństwa: Romana, Janinę i Zofię. W 1898 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie. Od 1902 roku uczęszczał do Gimnazjum OO. Jezuitów. W latach 1907-1910 studiował na Wydziale Chemii Technicznej Politechniki Lwowskiej.

Jednak w 1910, na prośbę matki, wyjechał na dalsze studia na uniwersytet do Monachium (1910-1912). We wrześniu 1913 poślubił Leokadię z Glazerów, z którą miał troje dzieci: Jana (1914-1939), Annę (zm. 26 czerwca 2007) i Ewę. Był członkiem Polskich Drużyn Strzeleckich.

W czasie I wojny światowej walczył w Legionie Wschodnim, a następnie w Legionach Polskich oraz zajmował się pracą konspiracyjną w Polskiej Organizacji Wojskowej.

Już jako minister przemysłu i handlu wykazał cechy wielkiego stratega. W ciągu pierwszych 10 dni swojego urzędowania zapowiedział wznowienie budowy portu, w ciągu trzech tygodni podpisał nową umowę z francuskim konsorcjum, w ciągu trzech miesięcy – zamówił we Francji pierwsze pięć statków handlowych, w ciągu dwóch lat zdobył na budowę portu fundusze sześć razy większe od tych, które Skarb Państwa wydał w ciągu pięciu poprzednich latach. Dzięki takim działaniom Gdynia szybko mogła stać się jednym z największych i najnowocześniejszych portów na Bałtyku. Powstała flota handlowa i Dalekomorska Flota Rybacka.

Wojna obróciła w ruinę dzieło życia Kwiatkowskiego i przekreśliła wielki, perspektywiczny plan rozwoju gospodarczego, sięgający aż po rok 1954. Wojnę przeżył internowany w Rumunii. Po klęsce Niemiec zdecydował się wrócić do kraju, uznając, że nawet w najgorszych warunkach nie wolno odrzucać szansy zrobienia czegoś dla Polski. Do odbudowy przystąpił z takim samym entuzjazmem, z jakim budował Gdynię. Lecz już w początkach 1948 r. został usunięty ze stanowiska pełnomocnika ds. odbudowy Wybrzeża i wyrzucony z zajmowanej willi. Ponieważ otrzymał zakaz osiedlenia się w Warszawie, zamieszkał wraz z rodziną w dwupokojowym mieszkanku w Krakowie. Gdy zaczął wykładać na Uniwersytecie Jagiellońskim, pozbawiono go tego prawa. Cenzura nie dopuszczała do wydania jego „Dziejów gospodarczych świata”. Stale był inwigilowany przez UB i aż do roku 1952 odmawiano mu prawa do emerytury. Zabrano także kawałek ziemi zakupiony ze spadku po rodzicach. Pozbawiony środków egzystencji, ratował się pisaniem podręczników chemii. Pięć dni przed śmiercią Kwiatkowski jako pierwszy otrzymał tytuł doktora honoris causa nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Strony:
www.wikipedia.org
www.gdynia.pl